Sprawdź status swojej naprawy
map

Value Add Forward Logistics

Logistyka
Instalacja-u-klienta

LetMeRepair jest Twoim partnerem w całym procesie logistyki, który w znacznym stopniu wykracza poza standardowe odbieranie, pakowanie i wysyłanie paczek. Dbamy o to, aby Twoje towary były przechowywane w odpowiedni sposób, a przesyłki były skompletowane i dostosowane do zamówienia oraz finalnie dostarczane do klienta w uzgodniony sposób. W razie potrzeby, dostawy do klientów z obszaru całej Polski realizowane są za pośrednictwem naszych własnych pracowników, którzy instalują produkt i wykonują jego pierwsze uruchomienie oraz sprawdzenie funkcjonalności.

Świadczone usługi:

 • Magazynowanie
 • Montaż SKD i BTO
 • Kompletowanie i dostosowywanie produktu do wymagań klienta
 • Techniczne oraz nietechniczne modyfikowanie/przerabianie produktów (Rework)
 • Wprowadzenie / Podłączanie urządzeń do wspólnej sieci, instalacje

Reverse Logistics & Asset Recovery

Przyjecia-zwrotow
Testowanie

Zwrotom towarów nie można całkowicie zapobiec. Nasz serwis pomaga Ci upewnić się, że zwrot jest naprawdę uzasadniony i spełnia wszystkie uzgodnione kryteria. Po zweryfikowaniu zasadności zgłoszenia przyjmujemy zwracany produkt, naprawiamy go lub odnawiamy do uzgodnionego poziomu. Sprawdzamy również jego stan fizyczny poprzez kontrolę optyczną i przygotowujemy produkt do odsprzedaży!

Świadczone usługi:

 • Obsługa zgłoszeń serwisowych
 • Weryfikacja zasadności zwrotów towarów
 • Testowanie
 • Naprawa i odnawianie produktów
 • Optyczna kontrola i klasyfikacja produktów

Customer Care & After Sales Services

Obsluga-klienta
Naprawy

Ilekroć klient ma problem z urządzeniem, LetMeRepair zajmie się tym w Twoim imieniu. Twoich klientów wspieramy podczas całego procesu serwisowego, od pierwszego kontaktu aż do momentu otrzymania przez klienta jego naprawionego i działającego urządzenia. Kiedy urządzenie jest zbyt duże do transportu, po prostu wyślemy naszego technika, aby naprawił produkt u klienta!

Świadczone usługi:

 • Obsługa klienta i pomoc techniczna
 • Logistyka serwisowa (odbiory, przyjęcia, wymiany)
 • Naprawy realizowane w Centrach Serwisowych
  • Wymiana modułów
  • Wymiana komponentów (w tym SMD i BGA)
  • Wymiana kulek (reballing) BGA
 • Naprawy u klienta

Managed Services

Naprawy-serwisowe
Instalacje-i-wdrozenia

Oprócz produktów konsumenckich LetMeRepair obsługuje szeroką gamę profesjonalnych urządzeń, które wymagają niestandardowej obsługi gwarancyjnej. Przy wykorzystaniu specjalistycznego systemu informatycznego zarządzamy zainstalowaną bazą urządzeń i kontrolujemy zachowanie ustalonego poziomu usług serwisowych. Dobrze zbalansowany pakiet świadczeń obejmujący regularną konserwację, telefoniczne wsparcie techniczne oraz usługi naszych techników z całego kraju, zapewnia najkrótszy możliwy czas przestoju sprzętu!

Świadczone usługi:

 • Zarządzanie i stała kontrola nad prawidłową realizacją poszczególnych warunków umowy
 • Zdalna pomoc techniczna
 • Usługi Break & Fix realizowane u klienta
 • Zarządzanie i stała kontrola nad regularną konserwacją produktów objętych umową

Wybrane firmy z regionu EMEA z którymi współpracujemy