Sprawdź status swojej naprawy

Polityka prywatności i cookies

Wprowadzenie

Spółka LetMeRepair Poland wraz ze swoimi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika. Niniejsze oświadczenie przedstawia opis kroków, jakie podejmujemy w celu ochrony danych osobistych użytkownika odwiedzającego nasze witryny lub korzystającego z aplikacji internetowej zawierającej łącze do niniejszego oświadczenia (łącznie: „witryny internetowe”). Niniejsze oświadczenie dotyczy również informacji otrzymywanych, gdy użytkownik się z nami kontaktuje (np. przesyła komentarz lub zapytanie bądź zgłoszenie w sprawie wsparcia technicznego w związku z naszym produktem lub usługą). Oświadczenie opisuje, jakie dane osobiste gromadzimy, w jakim celu ich używamy, a także jaki wpływ użytkownik ma na ich wykorzystanie przez spółkę. Ponadto wymieniamy tutaj sposoby ochrony danych osobistych oraz możliwości ich przeglądania i poprawiania przez użytkownika. Odwiedzając nasze witryny internetowe lub udostępniając nam informacje podczas kontaktu, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie informacji oraz czynności opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

W niniejszym oświadczeniu termin „dane osobiste” oznacza informacje identyfikujące konkretną osobę, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Jeżeli dane osobiste zostaną powiązane z innymi informacjami, na przykład dotyczącymi subskrypcji biuletynu e-mail, zakupu produktów lub preferencji konsumenta w zakresie produktów, wówczas takie informacje również stają się danymi osobistymi.

Gromadzenie informacji

Informacje zbierane bezpośrednio od użytkownika. Witryny internetowe spółki LetMeRepair Poland można odwiedzać, nie wprowadzając danych osobistych. Na niektórych stronach możemy poprosić o wprowadzenie danych osobistych w celu świadczenia żądanej usługi lub przeprowadzenia transakcji. Użytkownik może również udostępnić niektóre dane osobiste w trakcie kontaktu z nami (np. pisząc komentarz, przesyłając zapytanie lub zgłoszenie do pomocy technicznej). Do informacji gromadzonych lub otrzymywanych mogą należeć następujące dane:

 • dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, tytuł, nazwa firmy/organizacji, adres e-mail, numery telefonu i faksu oraz adres pocztowy
 • informacje o firmie i stanowisku pracy
 • preferencje użytkownika w zakresie reklam rozsyłanych w wiadomościach e-mail
 • informacje finansowe (w tym dotyczące karty kredytowej i konta)
 • informacje takie jak narodowość i kraj zamieszkania, które pozwalają nam ustalić, czy zgodnie z prawem eksportowym użytkownik może otrzymywać informacje na temat niektórych technologii
 • informacje służące dostosowaniu i ułatwieniu korzystania z witryn internetowych przez użytkownika, w tym dane logowania i informacje techniczne
 • zapytania i zamówienia naszych produktów i usług
 • informacje pomagające nam określić produkty i usługi, które najlepiej odpowiadają wymaganiom użytkownika
 • informacje o rejestracji udziału w wydarzeniach
 • opinie użytkownika na temat naszych witryn oraz produktów i usług

Jeśli okaże się, że wymagane jest podanie jednej z tych informacji, a użytkownik tego nie zrobi, możemy nie mieć możliwości dostarczenia żądanej usługi lub zrealizowania transakcji.

Informacje gromadzone automatycznie. Gromadzimy informacje dotyczące odwiedzania naszych witryn przez użytkownika, w tym przeglądanych stron, liczby przesłanych bajtów, klikniętych łączy, wyświetlonych materiałów oraz innych działań podejmowanych na witrynach spółki. Te informacje możemy łączyć z danymi osobistymi użytkownika, a połączone informacje wykorzystywać zgodnie z niniejszym oświadczeniem o prywatności. Ponadto gromadzimy niektóre standardowe informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, parametry i język, system operacyjny, data i godzina odwiedzenia witryny oraz strona internetowa, na której znajdowało się łącze do naszej witryny. Nie łączymy tych standardowych informacji z innymi danymi osobistymi.

Wykorzystanie informacji

Usługi i transakcje. Używamy danych osobistych użytkownika w celu dostarczenia żądanych usług oraz realizacji transakcji, w tym między innymi w celu dostarczenia informacji na temat produktów i usług spółki, rejestracji kupionych produktów, przetwarzania zamówień, przetwarzania roszczeń gwarancyjnych, wymiany instrukcji obsługi produktów, odpowiadania na zgłoszenia przesłane do obsługi klienta oraz ułatwiania korzystania z naszych witryn. W celu uspójnienia form interakcji ze spółką— co obejmuje m.in. gromadzenie informacji o użytkowniku i jego sposobach interakcji i wykorzystywania produktów i usług spółki, opracowywanie i zarządzanie produktami, usługami i obsługą klienta, a także dostarczanie użytkownikowi informacji dotyczących produktów i usług spółki, którymi może być zainteresowany — dane gromadzone przez nasze witryny internetowe mogą być łączone z informacjami, które otrzymujemy lub zdobywamy w inny sposób.

Ulepszanie witryny internetowej i produktu. Danych osobistych użytkownika możemy używać do przeprowadzania analiz biznesowych lub w innych celach służących usprawnieniu działania spółki, naszych witryn internetowych oraz produktów i usług spółki (w tym nowych produktów i usług) lub ułatwieniu korzystania z naszych witryn poprzez eliminację konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych bądź poprzez dostosowanie naszych witryn do indywidualnych preferencji lub zainteresowań użytkownika.

Przekazywanie informacji. Zgromadzonych danych osobistych możemy używać w celu poinformowania o produktach i usługach spółki, którymi użytkownik może być zainteresowany, oraz w celu przesłania ankiet dotyczących korzystania z produktów i usług spółki przez użytkownika. Można zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych — w tym celu należy się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Ponadto każda promocyjna wiadomość e-mail, jaką wysyłamy, zawiera łącze umożliwiające anulowanie subskrypcji, dzięki czemu można zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju wiadomości. W razie rezygnacji z subskrypcji adres użytkownika zostanie usunięty z odpowiedniej listy w ciągu 10 dni roboczych.

Aplikacje na stanowiska pracy. W związku z aplikacją na stanowisko pracy lub zapytaniem użytkownik może dostarczyć nam informacje o sobie, takie jak życiorys lub CV. Możemy wykorzystywać te informacje w spółce w celu rozważenia możliwości zatrudnienia. Jeżeli aplikacja lub zapytanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, przez ograniczony czas będziemy przechowywać te informacje w celu rozpatrzenia w przyszłości, o ile użytkownik nie zgłosi sprzeciwu.
Oprócz wyżej wymienionych sposobów wykorzystania, zgromadzonych informacji możemy używać w celu wykrywania, zapobiegania i reagowania na oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej i postanowień niniejszego regulaminu, naruszenia prawa lub przypadki innego wykorzystania naszych witryn internetowych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykorzystanie plików cookie oraz obrazów web beacon

Pliki cookie są plikami tekstowymi, które zawierają niewielkie ilości informacji i są pobierane na dysk twardy lub zapisywane w pamięci przeglądarki podczas odwiedzania witryn internetowych spółki. Pliki cookie są przydatne, ponieważ ułatwiają organizację treści oraz układu witryn internetowych oraz pozwalają nam rozpoznawać te komputery i inne urządzenia, które w przeszłości połączyły się z naszymi witrynami internetowymi. Pliki cookie służą wielu różnym celom, np. umożliwiają naszym witrynom zapamiętywanie ustawień preferencji użytkownika oraz pomagają usprawniać działanie i przeglądanie naszych witryn internetowych.

Nasze witryny mogą także zawierać obrazy elektroniczne, inaczej obrazy web beacon — czasem nazywane także jednopikselowymi obrazami gif — które umożliwiają nam zliczanie użytkowników odwiedzających określone strony. Możemy umieszczać obrazy web beacon w promocyjnych wiadomościach e-mail lub biuletynach informacyjnych w celu ustalenia, czy wiadomość została otworzona i czy została podjęta czynność, o której informuje.

Kategorie plików cookie

Typy plików cookie używanych w witrynach można podzielić na 4 kategorie: niezbędne, związane z wydajnością, funkcjonalnością i profilem oraz reklamami.

 1. Niezbędne pliki cookie
  Te pliki cookie są konieczne, ponieważ umożliwiają poruszanie się po witrynach oraz korzystanie z ich funkcji, w szczególności związanych z wyszukiwaniem informacji i składaniem zamówień. Bez tych plików cookie realizacja usług wybranych przez użytkownika jest niemożliwa. Te pliki cookie nie gromadzą informacji o użytkowniku, które mogą być wykorzystane w celach marketingowych lub w celu zapamiętania odwiedzanych miejsc w Internecie. Przykładem niezbędnego pliku cookie jest „plik cookie koszyka”, stosowany do zapamiętywania wybranych produktów, gdy użytkownik dodaje je do koszyka lub gdy przechodzi do kasy.

 2. Pliki cookie związane z wydajnością
  Te pliki cookie zbierają informacje o sposobach korzystania z witryn przez użytkownika, na przykład o najczęściej odwiedzanych stronach oraz o ewentualnych komunikatach o błędach na przeglądanych stronach. Te pliki cookie zbierają wyłącznie anonimowe informacje służące optymalizacji działania witryny.
  Te pliki cookie nie są wykorzystywane w celu dostosowywania wyświetlanej reklamy online do użytkownika. Bez tych plików cookie nie jesteśmy w stanie ustalić, czy nasze witryny działają poprawnie, ani wprowadzić odpowiednich ulepszeń, które mogłyby usprawnić ich przeglądanie. Nasze witryny korzystają m.in. z takich plików cookie związanych z wydajnością jak Google i Adobe Analytics (patrz dalsze informacje poniżej).

 3. Pliki cookie związane z funkcjonalnością i profilem
  Te pliki cookie pozwalają naszym witryn przechowywać informacje udostępniane przez użytkownika, takie jak preferencje językowe witryny, oraz informacje techniczne przydatne w interakcjach użytkownika z naszymi witrynami. Zapamiętują one na przykład identyfikator i elementy profilu użytkownika. Pomagają również zadbać o to, aby treść witryn i działania marketingowe spółki były dobrze dopasowane do potrzeb użytkownika. Mogą też być wykorzystywane w celu dostarczenia wybranych przez użytkownika usług, takich jak wyświetlanie nagrania wideo czy komentowanie na blogu. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimowe i nie śledzą aktywności użytkownika na innych witrynach.
  Bez tych plików cookie witryna nie może zapamiętywać wcześniejszych wyborów użytkownika. Nie można też dostosować witryny pod kątem danego użytkownika. Korzystamy z pliku cookie na przykład po to, aby zapisać preferencje językowe użytkownika, co pozwala przedstawić wyniki wyszukiwania produktu w odpowiednim języku, a także w celu zapisania wyboru użytkownika dotyczącego wyglądu banera informującego o plikach cookie na naszych witrynach. Takie pliki cookie pomagają nam zapamiętywać wybór użytkownika dotyczący wyglądu banera informującego o plikach cookie na naszych witrynach, gdy po raz kolejny odwiedzi on tę samą witrynę, na której dokonano wyboru co do banera, a także inną witrynę w tej samej domenie lub tej samej domenie najwyższego poziomu.

 4. Reklamowe pliki cookie
  Te pliki cookie mogą służyć do dostarczania reklam dopasowanych pod kątem użytkownika i jego zainteresowań. Mogą również służyć mierzeniu czasu wyświetlania reklamy, a także skuteczności kampanii reklamowej. Mimo że te pliki cookie mogą monitorować wizyty użytkownika na innych stronach internetowych, zwykle nie są w stanie go zidentyfikować.
  Bez tych plików cookie reklamy online nie będą dobrze dopasowane pod kątem użytkownika i jego zainteresowań.

Ustawianie preferencji dotyczących plików cookie

Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby odrzucać je lub otrzymywać powiadomienie, gdy są zapisywane na komputerze. W przypadku decyzji o odrzuceniu plików cookie użytkownik może nie mieć pełnego dostępu do funkcji witryn internetowych spółki lub innych odwiedzanych witryn.

Wykorzystanie statystyk stron internetowych

Spółka używa standardowej w branży metody statystyki w celu śledzenia przeglądania witryn. Te możliwości analizy dostarczają narzędzia Google Analytics i Adobe Analytics. Informacje wygenerowane przez plik cookie i dotyczące korzystania z naszych witryn przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) zostaną przesłane i zapisane przez narzędzia Google i Adobe na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google i Adobe użyją tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z naszych witryn przez użytkownika, sporządzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz dostarczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych i sposobem korzystania z Internetu. Google i Adobe mogą również przekazywać te informacje stronom trzecim w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy te strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google i Adobe. Firmy Google i Adobe nie łączą adresu IP użytkownika z innymi przechowywanymi przez siebie danymi.

Użytkownik może zrezygnować ze statystyk stron internetowych, instalując następujące narzędzia na komputerze.

Łącze do rezygnacji z narzędzia Google Analytics
Łącze do rezygnacji z narzędzia Adobe Analytics

Sygnały Do-Not-Track i podobne mechanizmy

Niektóre przeglądarki internetowe mogą przesyłać sygnały „do-not-track” do witryn, z którymi użytkownik się komunikuje. Ponieważ przeglądarki wbudowują i aktywują tę funkcję na różne sposoby, nie zawsze wiadomo, czy użytkownicy zamierzają przesłać takie sygnały, a nawet czy w ogóle o nich wiedzą. Nie ma obecnie zgody, nawet wśród członków czołowych organizacji określających standardy internetowe, co do tego, jakie działania witryny powinny podejmować (i czy w ogóle powinny je podejmować), gdy odbierają takie sygnały.

W chwili obecnej spółka w odpowiedzi na takie sygnały nie podejmuje żadnych działań. Po ewentualnym ustaleniu i zaakceptowaniu ostatecznego standardu postępowania spółka ponownie rozpatrzy kwestię reakcji na takie sygnały.

Ujawnianie danych osobistych użytkownika

Poza przypadkami opisanymi poniżej dane osobiste, które gromadzimy na temat użytkownika poprzez nasze witryny lub które użytkownik dostarcza w trakcie kontaktu z nami, nie będą udostępniane poza spółką bez pozwolenia użytkownika.

Ujawnianie danych usługodawcom

Spółka zleca innym firmom świadczenie w imieniu spółki takich usług jak hostowanie witryn, przesyłanie informacji, przeprowadzanie ankiet, przetwarzanie transakcji, analiza naszych witryn i wykonywanie analiz biznesowych oraz innych w celu usprawnienia działalności spółki, naszych witryn oraz produktów i usług spółki. Udostępniamy tym firmom tylko takie dane osobiste, które są konieczne do skutecznego wykonywania przez nie usług. Ani tym firmom, ani ich pracownikom nie wolno używać danych osobistych otrzymywanych od spółki w innych celach.

Ujawnianie danych dystrybutorom

W odpowiedzi na żądanie użytkownika możemy udostępnić jego dane osobiste firmom, które dystrybuują nasze produkty. W takich wypadkach udostępniamy tym firmom tylko takie dane osobiste, które są konieczne w celu odpowiedzi na żądanie. Ani te firmy, ani ich pracownicy nie mogą używać tych danych w innych celach. W niektórych wypadkach możemy zapytać użytkownika o zgodę na udostępnienie danych dystrybutorom w celach marketingowych, innych niż odpowiedź na żądanie użytkownika. Nie udostępnimy informacji w tych celach bez wyraźnej zgody użytkownika.

Ujawnianie związane z transakcjami

W związku z niektórymi transakcjami możemy ujawniać część lub wszystkie dane osobiste instytucjom finansowym, instytucjom rządowym oraz firmom wysyłkowym i poczcie, które biorą udział w realizacji transakcji.

Ujawnianie związane z nabyciem lub zbyciem

W niektórych okolicznościach ze względów strategicznych lub innych biznesowych spółka może podjąć decyzję o sprzedaży, zakupie oraz innej formie reorganizacji spółki w niektórych krajach. Takie transakcje mogą wiązać się z ujawnieniem danych osobistych przyszłym lub aktualnym nabywcom, lub otrzymaniem takich informacji od sprzedających. Przechowywane dane o użytkowniku możemy ujawniać w uzasadnionym zakresie, koniecznym do prowadzenia negocjacji lub realizacji fuzji, przejęcia lub sprzedaży całości bądź części aktywów spółki. Spółka dba o prawidłową ochronę danych w tego typu transakcjach.

Ujawnianie z innych powodów

Możemy ujawniać dane osobiste, jeśli będzie to wymagane lub zatwierdzone prawnie lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby przestrzegać wymogów prawnych lub dotyczącego naszej firmy procesu prawnego, w celu ochrony naszych praw lub własności, lub w pilnych okolicznościach w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa osób.

Bezpieczeństwo

Spółka przywiązuje duża wagę do bezpieczeństwa danych osobistych użytkowników. Używamy różnego rodzaju technologii i procedur zabezpieczających w celu ochrony danych osobistych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład zapisujemy dostarczone nam dane osobiste w systemach komputerowych z ograniczonym dostępem, które są zlokalizowane w obiektach o ograniczonym dostępie. W przypadku stron, na których użytkownik się loguje, jego obowiązkiem jest zabezpieczenie hasła i nieujawnianie go innym osobom. Podczas poruszania się po stronie, która wymaga zalogowania lub przechodzenia między stronami, które używają tego samego mechanizmu logowania, sprawdzamy tożsamość użytkownika dzięki zapisywanym na jego urządzeniu szyfrowanym plikom cookie.

Wgląd do danych osobistych

W niektórych przypadkach użytkownik może przeglądać i poprawiać dane osobiste dostarczone poprzez nasze witryny internetowe, przechodząc do strony, na której zostały one wprowadzone. We wszystkim przypadkach można zażądać prawa do wglądu i poprawienia danych osobistych, gromadzonych przez nasze strony internetowe lub dostarczonych przez użytkownika w trakcie kontaktu z nami, lub zwrócić się do spółki, aby zaprzestała ich używania. W tym celu należy się z nami skontaktować, korzystając z podanych niżej danych kontaktowych. Przed udostępnieniem użytkownikowi danych osobistych możemy podjąć kroki mające na celu ustalenie jego tożsamości. Użytkownik może nam pomóc w utrzymaniu dokładnych informacji na swój temat, powiadamiając nas o zmianach w adresie e-mail, numerze telefonu czy adresie pocztowym.

Zgoda na międzynarodowy transfer danych osobistych

Dane osobiste, gromadzone w naszych witrynach lub dostarczane przez użytkownika w trakcie kontaktu z nami, mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innego kraju, w którym spółka, jej przedstawiciele lub dostawcy mają siedzibę. Możemy także przechowywać i przetwarzać tam informacje. Chociaż prawo chroniące dane osobiste w tych krajach może różnić się od prawa w kraju zamieszkania użytkownika, podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić ochronę prywatności. Korzystając z naszych witryn internetowych lub kontaktując się z nami i przekazując nam informacje, użytkownik wyraża zgodę na transfer danych poza swój kraj.

Informacje dotyczące dzieci

Spółka nie gromadzi świadomie informacji dotyczących dzieci, a ponadto jej witryny internetowe nie są skierowane do dzieci.

Łącza do innych stron

Witryny internetowe spółki mogą zawierać łącza do innych stron, takich jak strony naszych dystrybutorów i spółek stowarzyszonych, organizacji zawodowych i rządowych, a także publikacji. Ponadto na naszych stronach można znaleźć łącza do stron zewnętrznych usługodawców, którzy hostują, utrzymują i zarządzają internetowym harmonogramem szkoleń. Staramy się zamieszczać łącza tylko do stron o wysokim standardzie, które dbają o prywatność, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za treść, bezpieczeństwo ani politykę prywatności stosowaną na tych stronach.

Egzekwowanie niniejszego oświadczenia o prywatności/dane kontaktowe

W razie pytań dotyczących niniejszego oświadczenia lub posługiwania się przez nas danymi osobistymi użytkownika prosimy o kontakt, korzystając z poniższych informacji. Bezzwłocznie odniesiemy się do zastrzeżeń i będziemy dążyć do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy

Adres e-mail:

Adres pocztowy:
LetMeRepair Poland Sp. Z o.o.
Ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz
Polska

Zmiany niniejszego oświadczenia o prywatności

Spółka może czasem aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. W takim wypadku zmienimy datę ostatniej aktualizacji, znajdującą się na górze i dole oświadczenia o ochronie prywatności. W razie zasadniczych zmian sposobu gromadzenia, wykorzystywania i/lub udostępniania danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem naszych witryn, powiadomimy o tym użytkownika, przesyłając wiadomość na ostatnio podany przez użytkownika adres e-mail i/lub umieszczając ogłoszenie o zmianach w widocznym miejscu na naszych witrynach.